งานบริการวิชาการ
 2559
No.  หัวข้อ แสดง
 LIT - เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงธุรกิจ "เส้นทางรายด้วย 2 มือ ตอน ปลุกฝันปั้นธุรกิจ"
 สร้างเมื่อวันที่   »  06/09/2559
243 
 LIT - สานต่อโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ไทย - จีน
 สร้างเมื่อวันที่   »  20/06/2559
298 
 ประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 6
 สร้างเมื่อวันที่   »  26/05/2559
541 
 LIT-บรรยายพิเศษ โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๕
 สร้างเมื่อวันที่   »  11/03/2559
449 
 LIT - เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน
 สร้างเมื่อวันที่   »  03/02/2559
357 
 LIT-คณะศิลปศาสตร์ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 สร้างเมื่อวันที่   »  25/01/2559
342 
 LIT-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและอาเซียน 2016
 สร้างเมื่อวันที่   »  12/01/2559
448 
 LIT-อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ สายสนับสนุนวิชาการ
 สร้างเมื่อวันที่   »  12/01/2559
259 
 LIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ
 สร้างเมื่อวันที่   »  11/01/2559
295