งานบริการวิชาการ
 2557
No.  หัวข้อ แสดง
 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมจัดกิจกรรม "การประชุมสรุปการกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง"
 สร้างเมื่อวันที่   »  16/12/2557
281 
 ความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 สร้างเมื่อวันที่   »  08/12/2557
1709 
 โครงการความร่วมมือ "การทำวิจัย และการจัดตั้งศูนย์วิจัยไทย-จีน ร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน"
 สร้างเมื่อวันที่   »  01/12/2557
268 
 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า และพัฒนาห้องสมุด
 สร้างเมื่อวันที่   »  21/11/2557
267 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่กับการเพิ่มผลผลิต
 สร้างเมื่อวันที่   »  13/11/2557
313