หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 สุวภี กลีบบัว
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย สุวภี กลีบบัว 24/07/2560
2558  10