หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 หัสยา วงค์วัน
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การพัฒนาครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา กรณีศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
 นักวิจัย หัสยา วงค์วัน 19/07/2559
2558  211