หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   ข่าวการศึกษา/อบรม/สัมมนา
   ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขายสตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
   ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Good bey senior
   ขอเชิญศิษย์เก่า เเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
   ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู
   ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
   ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
   ประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์
   บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด รับสมัคร Freelance Guides
   รับนักศึกษาเเลกเปลี่ยนไป ไทย - จีน
   มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
   เชิญศิษย์ เก่า เเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน goodbye senior รุ่น 53
   บริษัทเอเซียนเทรลส์ จำกัด รับสัมครมัคคุเทศก์
   ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2556
   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   โครงการกองทุนตั้งตัวได้ สำหรับผู้สนใจการเป็นเถ้าแก่
   บริษัทสวีทเวย์เอเซีย รับสมัครมัคคุเทศก์
   บริษัท Tour in Thai รับนักศึกษาฝึกงาน
   บริษัท Sperit of the world รับนักศึกษาฝึกงาน
   ขอเชิญร่วมทำบุญตานก๋วยสลาก ณ วัดปงสนุก 2556
   ขอเชิญศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตสาธาณะ ปี 2556
   ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี 2556
   Fam Trip พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 3 วัน
   สัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ “บาทแข็ง-เยนอ่อน ฤๅญี่ปุ่นจะไม่ลงทุนในไทยแล้ว”
   วันมัคคุเทศก์ไทย 2556
   โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในหัวข้อ“จาริกแสวงบุญ : เหตุต้น-ผลตามในศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้าน”
   ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง "เหตุเกิดในราชวงศ์ซ่ง"
   กรุงเทพมหานครชวน "อ่านกันสนั่นเมืองเรื่องสุนทรภู่" ขานรับเมืองหนังสือโลก 2556
   ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "มรดกความทรงจำแห่งโลก : เอกสารมรดกแห่งความทรงจำของไทย"
   รับสมัครมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ
   รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน
   ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2556
   ขอเชิญงาน Byenior คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
   ขอเชิญร่วมรับน้อง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556
   คณะศิลปศาสตร์บริการวิชาชุมชนบ้านขอ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
   ยินดีกับนักศึกษาคนเก่งสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการประกวดจัดโต๊ะอาหาร
   ยินดีกับคนเก่ง LIT กับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ
   ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์
   ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทอดผ้าป่า LIT ณ วัดบ้านถ้ำ วันที่ 18 ธันวาคม 2555
   โครงการ "สหกิจศึกษา พบปะผู้ประกอบการ ปีที่ 2"
   ขอเชิญร่วมรับน้อง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555