หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่่วมงาน Good bey senior
  
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่่วมงาน Good bey senior
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเทียว เเละสาขาวิชาภาษาไทย 
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 19.00 - 23.00 น. ณ ห้องผาไท  โรงเเรมทิพย์ช้าง จังหวัดลำปาง
ในตีมงาน ลำยองปาร์ตี้ วินเทจ พร้อมรับชมการเเสดงต่าง ๆ จากน้อง ๆ ทุกชั้นปี
เเละปิดท้ายด้วยการ  "รำวงย้อนยุค"  ร่วมกัน