หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
  
  ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2557  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  เวลา 08.30 น. - 10.30 น.  
----------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการ รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ ลานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 25557
13.00 น.  การแข่งขันทำพานธูปเทียน พานดอกไม้ (ใต้ถุนอาคารเรียน)
16.00 น.  การตัดสินและประกาศผลการแข่งขันทำพานไหว้ครู

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
08.00 น.  ลงทะเบียน นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณลานประชาสัมพันธ์
08.30 น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย (ตัวแทนนักศึกษา)
- เจิมหนังสือ
08.50 น.  นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน
09.00 น.  ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา
09.10 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น คุณธรรมเยี่ยม
- รางวัลการประกวดพานธูปเทียน พานดอกไม้
09.30 น.  นักศึกษาร่วมกันทำพิธีไหว้ครู
- ตัวแทนนักศึกษากล่าวบทบูชาพระคุณครู
- ตัวแทนคณะมอบพานธูปเทียน พานดอกไม้
10.00 น.  เสร็จพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557