หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด รับสมัคร Freelance Guides
  
บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด  รับสมัคร Freelance Guides 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ  หรือภาษาจีน  หรือภาษาญี่ปุ่น

อัธยาศัยดี  รักงานบริการ

* รายได้ดีมัคคุเทศก์ที่สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ accounting@nexcitement.com

Pattraporn Tubklay

Accounting & Administration

Nexcitement Event Planner

338/89 Ladprao 80 (Chanthima)

Wangthonglang, Bangkok 10310