หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   ข่าวสารศิษย์เก่า
    ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขายสตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
   ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่่วมงาน Good bey senior
   ขอเชิญศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
   ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
    ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
   ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
   ประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
   บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด รับสมัคร Freelance Guides
   เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมเเสดงความยินดีกับน้องGoodbye senior รุ่น 53
   บริษัทเอเซียนเทรลส์ จำกัด รับสัมครมัคคุเทศก์
   โครงการกองทุนตั้งตัวได้ สำหรับผู้สนใจการเป็นเถ้าแก่
   บริษัทสวีทเวย์เอเซีย รับสมัครมัคคุเทศก์ 1 ตำแหน่ง
   Fam Trip พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 3 วัน
   สัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ “บาทแข็ง-เยนอ่อน ฤๅญี่ปุ่นจะไม่ลงทุนในไทยแล้ว”
   วันมัคคุเทศก์ไทย 2556
   โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในหัวข้อ“จาริกแสวงบุญ : เหตุต้น-ผลตามในศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้าน”
    ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง "เหตุเกิดในราชวงศ์ซ่ง"
   กรุงเทพมหานครชวน "อ่านกันสนั่นเมืองเรื่องสุนทรภู่" ขานรับเมืองหนังสือโลก 2556
   ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "มรดกความทรงจำแห่งโลก : เอกสารมรดกแห่งความทรงจำของไทย"
   รับสมัครมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ
   ขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2556
   ขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอำลา ปีการศึกษา 2555
   ขอเชิญพี่ๆศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง'55
   ประกาศรับสมัครงานโรงแรมวรบุรี จังหวัดภูเก็ต
   ประกาศรับสมัครงานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลำปาง