หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการ “เหล่าน้องพี่ถิ่นบัวชมพู ร่วมใจรวมแรงแบ่งปันให้กับน้องๆด้วยใจเต็มร้อย” 2559
  

ชาวคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “เหล่าน้องพี่ถิ่นบัวชมพู ร่วมใจรวมแรงแบ่งปันให้กับน้องๆด้วยใจเต็มร้อย” ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ขนมและอุปกรณ์การเรียน การสอนต่างๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โดยได้รับความร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจด้วยจิตใจอันเป็นกุศลและศรัทธาจากพี่น้องคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้จุดประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการให้ การแบ่งปัน ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ โดยได้รับความสุขจากการให้และความประทับใจไปด้วยกันทุกคน