หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
กิจกรรม ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง
   นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ในหัวข้อ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง