หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
กิจกรรม ถวายพระพร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม
   ชาวคณะศิลปศาสตร์ ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง