หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   กิจกรรม
   รับน้อง 55 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
   เรียนไป เที่ยวไป... เส้นทางภาคเหนือ 2554
   เรียนไป เที่ยวไป... เส้นทางภาคกลาง 2554
   เรียนไป เที่ยวไป...เส้นทางภาคใต้ 2554
   เรียนไป เที่ยวไป...เส้นทางอาเซียน 2554
   ทัศนศึกษา(นักศึกษาจีน) ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
   ศิลปศาสตร์รับน้องสานสัมพันธ์
   ศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts
   ศึกษาดูงานวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และวิชาการผสมเครื่องดื่ม
   ศึกษาดูงานการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม
   กิจกรรมเพื่อสังคม "ขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ ณ วัดบ้านถ้ำ และวัดปงสนุกใต้"
   สัมมนาการท่องเที่ยว...เส้นทางภาคใต้ 2555
   นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
   งานประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ปี 2555
   สวัสดีปีใหม่ 2556
   เรียนไป เที่ยวไป.....เส้นทางภาคกลาง 2556
   ค่ายศิลปวัฒนธรรม ณ วัดดอนไชย อ.เวียงสา จ.น่าน
   แสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง การประกวดการจัดโต๊ะอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เซรามิก
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดูงาน ม.ฮานอย เวียดนาม
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วางพวงมาลาเคารพ อดีตประธานาธิบดี
   “เรียนไป เที่ยวไป” กับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวียดนาม#1
   “เรียนไป เที่ยวไป”กับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวียดนาม#2
   “เรียนไป เที่ยวไป” กับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (อีสาน)
   “เรียนไป เที่ยวไป” กับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ภาคกลาง)
   “เรียนไป เที่ยวไป” กับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในโครงการการจัดการท่องเที่ยวเส้นทางภาคใต้
   โครงการบริการวิชาการ "อบรมภาษาอังกฤษสำหรับชุมชนปงสนุก"
   กิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
   กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ต้นแบบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
   โครงการศิลปศาสตร์ร่วมกัน ทำดีสร้างจิตสาธารณะ 2556
    โครงการฟังเทศก์ในฤดูเข้าพรรษา 2556
   โครงการศึกษาดูงานวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และวิชาการผสมเครื่องดื่ม 2556
   โครงการศึกษาดูงานการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม 2556
   อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2556
   บริษัท Tour in Thai รับสมัครงาน
   "เรียนไป เที่ยวไป".....เส้นทางภาคเหนือ 2556
   "เรียนไป เที่ยวไป".....เส้นทางภาคใต้ 2556
   กำหนด กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
   โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
   กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ นักศึกษาปี 2557
   การเเข่งขัน Creative tourism
   world of professional education ครั้งที่ 1
   ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
   ขอเชิญศิษย์เก่า เเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
   ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่่วมงาน Good bey senior
   โครงการศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts” 2557
   โครงการ "ศึกษาดูงานวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และวิชาการผสมเครื่องดื่ม" 2557
   จัดโครงการ "ศึกษาดูงานการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจที่พักแรม" 2557
   แสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดบทความ เรื่อง การท่องเที่ยวไทยกับประเทศอาเซียน" เพื่อนคู่ค้าและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง" วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
    กิจกรรมเพื่อสังคม "ขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณ ณ วัดทุ่งม่าน" วันที่ 5-7 มีนาคม 2558
   กิจกรรมศิลปศาสตร์รับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปี 2558
   โครงการศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts” 2558
   กิจกรรม ถวายพระพร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม
   กิจกรรม ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง
   โครงการศึกษาดูงาน วิชาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว2558
   โครงการศึกษาดูงาน วิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2558
   โครงการ ศึกษาดูงานวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2558
   โครงการ “เหล่าน้องพี่ถิ่นบัวชมพู ร่วมใจรวมแรงแบ่งปันให้กับน้องๆด้วยใจเต็มร้อย” 2559