หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
No.  หัวข้อ ตอบ แสดง
 เทคนิคที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 โดย อ.จันทร์ขาว สายแปลง   »  15/08/2559
223 
 การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ คณะศิลปศาสตร์
 โดย อ.ทิวาวรรณ ศิริเจริญ   »  05/09/2558
504 
 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »  09/07/2558
507 
 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการสอนที่ดีหลังจากทดลองใช้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี 2
 โดย อ.วราพร กลิ่นประสาท   »  02/07/2558
550 
 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการสอนที่ดีหลังจากทดลองใช้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
 โดย อ.วราพร กลิ่นประสาท   »  02/07/2558
519