หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ศิลปวัฒนธรรม
No.  หัวข้อ ตอบ แสดง
 ประเพณีฟ้อนผีของชาวล้านนา
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »  02 ก.พ. 2558 21:16
318 
 ตุงล้านนา ตุงใส้หมู
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »  02 ก.พ. 2558 20:59
275 
 ขนมจ็อก ขนมพื้นบ้านล้านนา
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »  02 ก.พ. 2558 19:36
223 
 ช่อฟ้า จำปาสัก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 15:21
475 
 การศึกษาเปรียบเทียบงานพุทธศิลป์ลำปาง-พม่า
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 15:20
481 
 การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม วัดปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 15:20
439 
 กิจกรรมโครงการลานบุญลานปัญญา ชุมชนปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 15:19
449 
 ความเชื่อกับการอนุรักษ์ วัดปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 15:18
438 
 เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:46
452 
10   เครื่องหลวง เครื่องสักการะสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:45
355 
11   9 วัดมีศรี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:43
434 
12   ASEAN
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:41
423 
13   ขันตั้งเครื่องสักการะครู
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:40
466 
14   ไทลื้อวัฒนธรรมในภูไท
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:40
455 
15   ประเพณีงานศพ
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:39
431 
16   ผีดี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:38
445 
17   ผีปู่ย่า(ผีมด)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:37
440 
18   พิธีกรรมการเลี้ยง ผีเม็ง กรณีศึกษา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:36
432 
19   พิธีแก้บน ในการเลี้ยงผีปู่ย่าผีมด
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:33
492 
20   พิธีฟ้อน ผีเจ้านาย
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:33
442 
21   พิธีฟ้อนผีปู่ย่า(ผีมด)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:32
474 
22   พิธีฟ้อนผีมดซอนเม็ง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:31
440 
23   พิธีสวดเบิก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:31
457 
24   บทความพิธีสืบชาตา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:30
447 
25   พระยากำมะธา 2555
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:29
440 
26   วัดประตูป่อง อ.เมือง จ.ลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 09:28
443 
27   ศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:42
452 
28   ประเพณี 12 เดือน (ล้านนา)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:42
463 
29   การอนุรักษ์ภาพเขียนโบราณ บนผืนผ้า (พระบฎ) วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:41
392 
30   งานพุทธศิลป์ ครูเมืองละกอน พระอาโนชัยธรรมจินดามุณี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:38
487 
31   เครื่องหลวง เครื่องสักการะสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:38
397 
32   ความคิด ความเชื่อ การตั้งเสาหลักเมืองหรือเสาใจ๋บ้าน
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:37
440 
33   การศึกษาและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  07 มี.ค. 2556 08:37
456 
34   การดำเนินงานเอกสาร และศิลปกรรมทางพุทธศาสนา มรดกความทรงจำในจังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  06 มี.ค. 2556 14:26
443 
35   การดำเนินงานและการดูแลรักษาห้องแสดงงานศิลปกรรมและโบราณวัตถุ รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »  06 มี.ค. 2556 14:24
424