หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ศิลปวัฒนธรรม
No.  หัวข้อ แสดง
 ประเพณีฟ้อนผีของชาวล้านนา
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »   09/02/2558
338 
 ตุงล้านนา ตุงใส้หมู
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »   09/02/2558
290 
 ขนมจ็อก ขนมพื้นบ้านล้านนา
 โดย อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ   »   09/02/2558
236 
 ช่อฟ้า จำปาสัก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
488 
 การศึกษาเปรียบเทียบงานพุทธศิลป์ลำปาง-พม่า
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
494 
 การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม วัดปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
453 
 กิจกรรมโครงการลานบุญลานปัญญา ชุมชนปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
465 
 ความเชื่อกับการอนุรักษ์ วัดปงสนุก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
452 
 เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
467 
10   เครื่องหลวง เครื่องสักการะสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
364 
11   9 วัดมีศรี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
448 
12   ASEAN
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
436 
13   ขันตั้งเครื่องสักการะครู
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
479 
14   ไทลื้อวัฒนธรรมในภูไท
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
471 
15   ประเพณีงานศพ
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
448 
16   ผีดี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
460 
17   ผีปู่ย่า(ผีมด)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
455 
18   พิธีกรรมการเลี้ยง ผีเม็ง กรณีศึกษา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
442 
19   พิธีแก้บน ในการเลี้ยงผีปู่ย่าผีมด
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
504 
20   พิธีฟ้อน ผีเจ้านาย
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
453 
21   พิธีฟ้อนผีปู่ย่า(ผีมด)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
487 
22   พิธีฟ้อนผีมดซอนเม็ง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
454 
23   พิธีสวดเบิก
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
474 
24   บทความพิธีสืบชาตา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
460 
25   พระยากำมะธา 2555
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
454 
26   วัดประตูป่อง อ.เมือง จ.ลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
456 
27   ศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
471 
28   ประเพณี 12 เดือน (ล้านนา)
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
481 
29   การอนุรักษ์ภาพเขียนโบราณ บนผืนผ้า (พระบฎ) วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
406 
30   งานพุทธศิลป์ ครูเมืองละกอน พระอาโนชัยธรรมจินดามุณี
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
501 
31   เครื่องหลวง เครื่องสักการะสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
410 
32   ความคิด ความเชื่อ การตั้งเสาหลักเมืองหรือเสาใจ๋บ้าน
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
451 
33   การศึกษาและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   07/03/2556
468 
34   การดำเนินงานเอกสาร และศิลปกรรมทางพุทธศาสนา มรดกความทรงจำในจังหวัดลำปาง
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   06/03/2556
459 
35   การดำเนินงานและการดูแลรักษาห้องแสดงงานศิลปกรรมและโบราณวัตถุ รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   06/03/2556
439