• title
  • title


Download Proceedings

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 4593 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 4333 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 4361 ครั้ง

กิจกรรม
LIT - ร่วมสัมมนา "การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา" ณ โรงแรมกรีนเลค เชียงใหม่ เมื่อวันพุูที่ 15 มีนาคม 2560 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จันทร์ขาว สายแปลง พร้อมด้วย อาจารย์สุวภี กลีบบัว และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT 

สร้างเมื่อ พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 608 ครั้ง

LIT - "ทอดองค์ผ้าป่าสามัคคี" เพื่อสมทบทุนการบูรณะอาคารจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านศรีปงชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น. "การทอดองค์ผ้าป่าสามัคคี" ของคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพ) พ

สร้างเมื่อ อังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 489 ครั้ง

LIT - กำหนดวันลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) สำหรับนักศึกษาทุน พร้อมชี้แจงเรื่องสิทธิ กยศ. บรรยากาศ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  ณ ลานประชาสัมพันธ์ LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) กำหนดจัดการลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2560

สร้างเมื่อ อังคารที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 563 ครั้ง

LIT - ร่วมกิจกรรม กีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง "อพร.สัมพันธ์" ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 "อพร.สัมพันธ์"  ณ โรงยิมเนเซี่ยม   น

สร้างเมื่อ อังคารที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 540 ครั้ง

LIT - ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ช่วงสายของวันนี้ (22/02/60) ทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนว LIT ร่วมออกบูธ กิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลักสูตรระดับปร

สร้างเมื่อ พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม 561 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง