เว็บไซต์การอบรมมัคคุเทศก์

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


 โครงการฝึกอบรมไกด์ฉะเชิงเทรา รุ่น 3
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มือถือ 08-6654 -1150 หรือ 08-1915-5754
line ID suneeborisoot
email sumeeborisoot@gmail.com