หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้ร่วมบูรณะทาสีกำแพงวัดบ้านแม่สุก
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยการบูรณะทาสีกำแพงวัดบ้านแม่สุก  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง  และยังได้ออกแบบทำบล็อกตัวหนอนเพื่อนำไปใช้ปูทางเดินรอบพระธาตุ วัดบ้านแม่สุก