หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   ข่าวการศึกษา/อบรม/สัมมนา
   การเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
   การจัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และนิวเมติกส์ และ PLC
   การให้บริการวิชาการกับโรงเรียนสุนทรศึกษา
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้ร่วมบูรณะทาสีกำแพงวัดบ้านแม่สุก
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
    ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2556