หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน  โดยอาจารย์สิทธิชัย  เหลือเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาอิสระ  จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นับถอยหลัยอุตสาหกรรม SMEs  ไทยสู่  AEC "  ในวันที่  11  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดต่อขอลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เบอร์โทรศัพท์  054-811603-4 ต่อ 31