หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ณ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
   ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดกิจกรรม เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ณ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559