หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
กิจกรรมแข่งขันกีฬา LPRU สานสัมพันธ์ LIT ครั้งที่ 3
   แข่งขันกีฬา LPRU สานสัมพันธ์ LIT ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สนามกีฬาเอกนกประสงค์ หน้าคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง