หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
งานเลี้ยงสรรค์วันปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสรรค์วันปีใหม่  2558  เพื่อสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ตอนรับสิ่งดีๆ  ขอให้คณะวิศวกรรมจงมีแต่ความความสุขๆ ความเจริญยิ่งๆขึ้น  ในปี 2558  ในวันที่พฤหัสบดีที่  8  มกราคม  2557