หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 8
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 8 ณ โรงเรียนแม่สุกศึกษา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง         ในวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2557 โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจากบริษัท เดอเบล จำนวน 100,000 บาท