กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้(แต่ทำกิจกรรมในกลุ่มอื่นไม่ได้): สมาชิกทั้งหมด

ห้องสนทนา e-learning LIT

You are not allow to enter the chat room.


ห้องสนทนาสำหรับผู้ใช้งานระบบ E-learning LIT คือ ห้องสำหรับการสนทนาออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีการส่งข้อความถึงกัน โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วแม้ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในทันที  

* ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ในห้องสนทนา