หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
เครือข่ายราชภัฎลำปาง-อินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
  
กิจกรรมจัด ณ อาคารวิทยาการจัดการ(ตึก36) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม จากทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาบัญชีคณะวิทยาการจัดการร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ภาพกิจกรรมเพิมเติมที่