หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
เข้าพรรษา วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
   วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยหลวงพ่อสมาน เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ใส่บาตรพระ ๑๐๘ กิจกรรมสาธิตการทำขนมเทียน และกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) โดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดปงสนุกเหนือ และจะมีพิธีถวายผ้าป่า เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ลานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ดูภาพกิจกรรมเพิมเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/lampang.intertech?ref=br_rs