หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   กิจกรรม
   เข้าพรรษา วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
   กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านนางาม
   เครือข่ายราชภัฎลำปาง-อินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์