หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 "
   นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ   จัดกิจกรรมสัมมนา  หัวข้อ  “ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง  โดยมี วัยร้อนรุ่ม จากหลายสถาบัน ในจังหวัดลำปาง 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว