หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
   ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม  2555
ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
ทั้งจังหวัดลำปาง