หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
โครงการดี ๆ เพื่อนักศึกษา LIT ก้าวสู่ ASEAN
  
โครงการดี ๆ เพื่อนักศึกษา LIT ก้าวสู่ ASEAN 
ค่าย  EGAT  D.I.Y. 4   เปิดรับสมัครแล้ว  ระหว่างวันที่ 1 -28  มีนาคม  2555 สามารถส่งใบสมัครได้ที่ กฟผ. หรือ  ที่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  (ศูนย์กลางต้นกล้า  กฟผ. ภาคเหนือ)
ด่วน!  เปิดตัวโครงการฯ  ที่ศูนย์กลางต้นกล้า  กฟผ.  ภาคเหนือ   วันที่  16 มีนาคม  2555    ห้องประชุม ดร. นิมิตร   จิวะสันติการ  เวลา  08.30 – 12.00 น.
รับฟังรายละเอียดจากทีมพี่ ๆ กฟผ.  ที่จะเดินทางมาบรรยายให้  สนใจเข้าร่วมงาน  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในวันเดียวกัน    
 
หรือ   ผู้สนใจเข้าร่วมงานแจ้ง  ชื่อได้ที่  นายนรินทร์   ไชยแดง  (เมษา)  โทร. 081-7066633  ด่วน!  สุดสุด   
สำรองที่นั่งก่อนภายในวันที่ 14  มีนาคม  2555  รับฟรีของที่ระลึกสำหรบผู้เข้าร่วม