หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555
  

 

กำหนดการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555”

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555

ณ ห้องบรรยาย 8405 ชั้น 4

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.15-09.15 น. นักศึกษาใหม่ทุกสาขาพร้อมกันที่ห้องบรรยาย 8405 ชั้น 4

09.20-09.45 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่                                นักศึกษา

09.45-10.20 น. หัวหน้าสาขาทุกสาขา ให้ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรแต่ละสาขา

10.20-10.40 น. รุ่นพี่กล่าวต้อนรับรุ่นน้อง และให้คำแนะนำวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา

10.40-11.00 น. รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-15.00 น. ทำกิจกรรมกลุ่ม

15.00 น.           เดินทางกลับบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

******************************