หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   ข่าวการศึกษา/อบรม/สัมมนา
   นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 "
   คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา จ.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม คณะบริหารธุรกิจ LIT
   อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555
   ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
   การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โครงการดี ๆ เพื่อนักศึกษา LIT ก้าวสู่ ASEAN
   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555