หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดย ศิริกาญ โสภา 5202031005 HRM4-4
  

บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดลำปาง

 

                  จังหวัดลำปางตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ใช้บริโภคและส่งขาย เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ด้วยองค์ประกอบและปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมนี้เองเป็นเหตุให้มีกลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่มกันขึ้นคิดผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากข้าวมาทำเป็นอาหารว่าง โดยผ่านกรรมวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านสู่สินค้า OTOPและมีการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคของคนทั่วไปโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากข้าวที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับนี้คือ ข้าวแต๋น ซึ่งเป็นการนำข้าวมาคลุกเคล้าด้วยน้ำตาลและน้ำแตงโม มีกลิ่นหอม หวาน ชวนรับประทานนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากข้าวแต๋นยังมีการดัดแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ออกในลักษณะต่างๆเพื่อความสวยงาม และสะดุดใจลูกค้า จากแต่เดิมทำเป็นรูปทรงกลมปัจจุบันได้ออกแบบเป็นรูปทรงต่างๆ อาทิ รูปหัวใจ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลียม ทั้งนี้เพื่อให้สินค้ามีลักษณะแปลกตา ชวนหาซื้อหรือแม้แต่รสชาติ ก็มีให้เลือกหลากหลายจากแต่เดิมมีเพียงข้าวแต๋นหน้าน้ำตาล ปัจจุบันมีทั้งหน้าธัญญาพืช พริกเผาหมูหยอง และอีกมากมายให้เลือกสรร รวมทั้งการบรรจุหีบห่อก็ได้มาตรฐานสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยผ่านวิธีการผลิตที่สะอาดและถูกหลักอนามัย  และที่สำคัญราคาถูก สะดวกต่อการพกพาให้เป็นของฝากแก่บุคคลที่สำคัญ

อาหารหรือของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปาง นอกจากข้าวแต๋นแล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีรสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย ราคาย่อมเยา เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อหมู ได้แก่ หมูยอ แหนม หมูฝอย ไส้อั่ว แคบหมู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ เช่น ถั่วสมุนไพร น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง  ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวเม่าทรงเครื่อง น้ำสมุนไพร ซึ่งอาหารเหล่านี้ถ้าได้ลองลิ่มชิมรสแล้วก็จะติดใจ ถ้าซื้อไปเป็นของฝาก ของกำนัล ก็จะถูกปากถูกใจผู้รับเป็นอย่างยิ่ง 

จังหวัดลำปางนอกจากจะมีอาหารที่เลื่องชื่อลือนามของแล้ว ยังเป็นแหล่งแร่ดินขาวที่ดีกระจายอยู่กันในหลายอำเภอ เช่นที่อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอแจ้ห่ม เป็นต้น แร่ดินขาวมีลักษณะพิเศษสามารถนำมาเผาไฟและมีความแข็งแรง ทนทานมาก เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการทำเซรามิก ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง โดยการนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นในรูปแบบต่าง ๆ 

นอกจากแร่ดินขาวแล้วยังมีแร่บอลเคลย์ ซึ่งเป็นแร่ดินชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวสูง นำมาผสมกับดินขาว เหมาะในการทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีแหล่งผลิตที่อำเภอเมืองและ อำเภอแม่ทะ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น และเซรามิกที่มีคุณภาพจะมีเนื้อสีขาว มีความแกร่ง มีรูปแบบที่สวยงามซึ่งเครื่องปั้นที่เป็นที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็คือ ถ้วยกาไก่ นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามและเป็นประโยชน์ในการใช้สอยต่างๆได้       อาทิ แจกันดอกไม้ กระถางดอกไม้ หรือแม้แต่สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งบ้านและสวนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและสินค้า ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีงานแกะสลักที่มีชื่อเสียง เป็นงานหัตถศิลป์ที่แกะสลักเป็นรูปแบบต่าง ๆ และการนำหวายมาดัดแปลงผสมผสานกับงานแกะสลักไม้ได้อย่างกลมกลืน จึงมีผลิตภัณฑ์หลายแบบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะผลิตภัณฑ์มีความประณีต คงทน สวยงาม มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่นผลิตภัณฑ์แกะสลักจากหมู่บ้านบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ เป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักและงานสานที่มีชื่อเสียง ทำให้งานหัตถศิลป์มีคุณค่ามากขึ้น และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปตราบเท่าทุกวันนี้ 

จังหวัดลำปางได้พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs, OTOP  และวิสาหกิจชุมชน  ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง  เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ในปัจจุบันที่ซบเซา  จึงมีนโยบายที่จะลดผลกระทบโดยส่งเสริมให้ภาคการผลิต  โดยเฉพาะ  SME, OTOP  และวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการจัดงานแสดงสินค้าตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางระหว่างวันที่  1-5  สิงหาคม  2555  รวม วัน  ภายใต้การชื่องาน  “ของดีเมืองลำปาง”  โดยมีแนวคิดการจัดงานคือ  “ภูมิปัญญา  สร้างสรรค์  รักษาสิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน”

การจัดงานครั้งนี้ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีภายในงานมีผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  การค้าและบริการจากจังหวัดลำปางกว่า  150  ร้าน  นำสินค้าจากหลายๆชนิดมาจัดจำหน่าย  เช่นผลิตภัณฑ์ไม้  ไม้แกะสลัก  สินค้าหัตถกรรม  สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าของที่ระลึกเซรามิก  รวมตลอดถึงอาหารแปรรูปจากทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง

ในการพัฒนาของจังหวัดลำปางทางด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ด้านของฝากให้มีการทันสมัยตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวและธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  และในการพัฒนาด้านต่างๆนี้ นอกจากจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัวแล้วยัง ช่วยให้จังหวัดลำปางเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ศิริกาญ   โสภา  5202031005   HRM4-4