หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
LIT รับสมัครอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2555
  

รับสมัครอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2555 

งานบุคลากร  สำนักอธิการบดี    วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางศูนย์กรุงเทพฯ

 
คณะบัญชี
สาขาการบัญชี           จำนวน   2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโททางการบัญชี
  
 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศ    จำนวน  2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัค
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านระบบสารสนเทศ / ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางศูนย์กรุงเทพฯ
18  ซอย จรัญสนิทวงศ์ 41 ถ. จรัญสนิทวงศ์
อรุณอัมรินทร์   บางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ  10700
โทร. 02-8824656
E-mail :  thitima_pul@yahoo.to.th