หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
เปิดรับสมัคร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART MBA ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
   เปิดรับสมัคร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART MBA
หลักสูตรคุณภาพ  1 ปี  6 เดือน  

คณาจารย์เชี่ยวชาญมืออาชีพระดับนำของประเทศ
จาก  จุฬาฯ  ธรรมศาสตร์ NIDA และผู้บริหารที่มีชื่อเสียง 

พร้อมด้วยทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศทุกคน 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึง เสาร์ที่   1  กันยายน 2555


** หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการ**

สอบถาม-สมัครได้ที่:   Tel:  084-1693-407,082-6158051 www.lit.ac.th


ดาวน์โหลดเอกสาร SMART MBA


     -     ใบสมัคร

      -    MBA Smart-LIT


         -   Smart MBA Smart at LIT