หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
"ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ลำปาง
  
28 สิงหาคม 2558  อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 
 ร่วมกิจกรรม "ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน"  ให้กำลังใจกับน้องๆและคณะอาจารย์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง
ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา   ลำปาง