หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ LIT ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   คณะบริหารธุรกิจ  โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณบดีคณะบริหาร ให้การบริการวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในหัวข้อ "ฺBasic Android Application "  เมื่อ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557