หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง-ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
   นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ร่วมมือกับน้องๆนักศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา