หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   กิจกรรม
   รับน้องปลอดเหล้า 53
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
   รับน้องปลอดเหล้า 54
   งานเทศการเข้าพรรษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางประจำปี 2554
   โครงการการแข่งขันประกวดการจัดทำแผนการตลาด
   ฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา
   การลงทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ
   คณะบริหารธุรกิจร่วมกิจกรรมวันแม่ กับ LCCT
   ร่วมฉลองวันเกิด อาจารย์ดาวเดือน และอาจารย์นพพันธ์ ที่คณะบริหารธุรกิจ
   ร่วมฉลองวันเกิด อาจารย์สรรชัย มะโนเพรียว ณ คณะบริหารธุรกิจ
   คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมเสวี หอศิลป์ จ.ลำปาง 14 ส.ค. 2555
   กิจกรรม งานสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2555 "โก๋ แกะ แหกกรอบ" 13/9/2555
   ทัศนศึกษาดูงานของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2555
   บริษัท สยามแม็คโคร จำก้ด(มหาชน) และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำ MOU
   กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง-ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
   งานบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ LIT ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   "ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ลำปาง