หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
กรมพัฒนาชุมชน ส่งหนังสือรายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท
  

         กรมพัฒนาชุมชน ขอส่งหนังสือรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2555 พร้อมแผ่นซีดีและหนังสือรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

      สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบัญชี ชั้น 3