หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  

          สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เล่ม มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอเอกสารประกอบได้ที่ คณะบัญชี ชั้น 3