หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2556
  

          คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการและเปลี่นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555

     สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบัญชี ชั้น 3