หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
สำนักงานบัญชี Buncheeaudit.com เปิดโอกาศให้กับบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
   สมัครงาน - พนักงานบัญชี - นักศึกษาฝึกงาน

: พนักงานบัญชี


รายละเอียดงาน:

 • บันทึกข้อมูลบัญชี  ปิดงบบัญชีรายเดือน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย (ไม่จำกัดอายุ)
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Word, Ms. Excel หรือโปรแกรมบัญชี
 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


: นักศึกษาฝึกงาน


รายละเอียดงาน:

 • บันทึกข้อมูลบัญชี
 • จัดทำเอกสาร
 • หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • กำลังศึกษาในระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ด้านบัญชี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด

 


กฎและวิธีการสมัคร

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 Address: 6/792-3 ถนน รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250  E-mail:  buncheeaudit@windowslive.comTelephone: 02 397-7201-2 Fax: 02 397-7203
 • หรือส่ง Resume (พร้อมรูปถ่าย) มายังที่อยู่ข้างต้น หรือ  E-mail:  buncheeaudit@windowslive.com