หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
เปิดแล้ว! TFRSปี55 หลักสูตรยกระดับวิชาชีพบัญชีของประเทศ
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบัญชี(TFRS)ทุกฉบับปี 2555 โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน