หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
กิจกรรม เลี้ยงข้าวกลางวันน้องผู้ด้อยโอกาส
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมเลี้ยงข้าวกลางวันน้องผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ.โรงเรีนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง