หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   ข่าวสารศิษย์เก่า
   การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ : แบบใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
    สำนักงานบัญชี Buncheeaudit.com เปิดโอกาศให้กับบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
   เส้นทางสู่การเป็น CPA
   หลักสูตร 13 นักบัญชีภาษีอากร (5 วัน)
   เปิดแล้ว! TFRSปี55 หลักสูตรยกระดับวิชาชีพบัญชีของประเทศ
   กิจกรรม เลี้ยงข้าวกลางวันน้องผู้ด้อยโอกาส
   กิจกรรมซ้อมเชียร์ รับน้องประจำปี 2555
   กิจกรรม Accounting Goodbye Senior
   กิจกรรมทำบุญคณะบัญชี
   กิจกรรมแสดงความินดี รุ่นพี่บัณฑิตใหม่
   กิจกรรมสันทนาการแก่ศิษย์เก่า
   กิจกรรมซ้อมบูมปริญญา
   งานกีฬา 9 อุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ยูงทองเกมส์ ประจำปี 2555
   โครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตแบบชาวไทลื้อ
   โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณครู
   โครงการอาสาอนุรักษ์แม่น้ำวัง
   โครงการ LIT ฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา
   ขอเชิญร้วมโครงการสนับสุนการศึกษา
   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู
   ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบัญชีส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
   ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบัญชี
   ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลเข้าพรรษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
   ตำแหน่งงานว่าง
   ความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษาอังกฤษ
   โครงการ"หมู่เฮาอินเตอร์เทค ฮ่วมกั๋นฮับน้องใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 8"
   ตำแหน่งงานว่าง
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
   เทคนิคการเขียนรางานการตรวจสอบภายใน
   รางานตัวนักศึกษาใหม่
   ตำแหน่งงานว่าง
   ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงิน
   ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานจัดเลี้ยงโรงทาน