หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556
  

ประจำเดือน กรกฎาคม

พุธที่ 17 กิจกรรมเทศกลาเข้าพรรษา

พฤหัสที่ 18 ถวายเทียนพรรษา , ติดตามโครงการบริการวิชาการ

ประจำเดือน สิงหาคม

พฤหัสฯ ที่ 1 มองอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา

จันทร์ที่ 12 วันแม่แห่งชาติ

พุธที่ 14 ฟังเทศน์ในฤดูเข้าพรรษา ครั้งที่ 1

พุธที่ 21 ฟังเทศน์ในฤดูเข้าพรรษา ครั้งที่ 2

พฤหัสฯ ที่ 29 ฟังเทศน์ในฤดูเข้าพรรษา ครั้งที่ 3

ประจำเดือน กันยายน

อาทิตย์ที่ 1 อบรมคุรธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1

พุธที่ 4 ฟังเทศน์ในฤดูเข้าพรรษา ครั้งที่ 4

อาทิตย์ที่ 8 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2

อาทิตย์ที่ 15 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 3

อาทิตย์ที่ 22 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 4

ประจำเดือน ตุลาคม

จันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 11 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ศุกร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 13 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา

พุธที่ 23 วันปิยมหาราช

ประจำเดือน พฤศจิกายน

จันทร์ที่ 4 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556

ศุกร์ที่ 8 LIT เกมส์ครั้งที่ 2

เสาร์ที่ 17 ลอยกระทง