หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
เชิญนักศึกษาคณะบัญชีร่วมพิธีการ รำลึกพระคุณครู 2556
  

นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วม พิธีการ รำลึกพระคุณครู ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ ลานปาล์มคอร์ท วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง