หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
ขอเชิญนักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมงาน "วันความปลอดภัย สายงานปฎิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน"
   ขอเชิญนักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมงาน "วันความปลอดภัย สายงานปฎิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 50 คน คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)